Navigation

You are here

Aydınlı’da Basın Açıklaması: Ortadoğu Barışı İçin İşçilere Çağrı

Ortadoğu adeta kan gölüne dönmüş durumda. Filistin’de, Suriye’de, Irak’ta her gün yüzlerce insan katlediliyor. Her gün binlerce insan evini ve yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kalıyor ve göçmen haline geliyor. Emperyalistlerin aç gözlülüğü yüzünden cehenneme çevrilen Ortadoğu’da, katliamlarla karşılaşan Kürt halkı demokratik hakları için mücadele veriyor. IŞİD denen gözü dönmüş cani örgüt, Kürt topraklarında Ezidileri katlederken, Lice’de ise Kürt gençleri canlarından oluyorlar. Gerek Ortadoğu’da gerekse Türkiye’de yaşananlara dikkat çekmek isteyen UİD-DER, HDP, EMEP ve KÖZ Tuzla Aydınlı’da 27 Ağustosta ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. Açıklamada, “Ortadoğu’ya Barış, Tüm Halklara ve İnançlara Özgürlük!” talebi yükseltildi.

Eylem Konaşlı’dan yürüyüşle başladı. Aydınlı merkezine kadar süren yürüyüş boyunca, emperyalistlerin emekçilerin kanı üzeriden yürüttükleri kirli savaşları teşhir eden, halkların birlik olması gerekliliğine vurgu yapan konuşmalar yapıldı. “Yaşasın İşçilerin Birliği, Halkların Kardeşliği!”, “Kürtlere Özgürlük, Ortadoğu’ya Barış!”, “Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz!”, “IŞİD’in İpleri AKP’nin Elinde!”sloganları atıldı.

Aydınlı merkezde basın açıklaması öncesinde çevrede toplanan emekçilere de seslenildi ve duyarlılık çağrısı yapıldı. Pek çok sorunda olduğu gibi emperyalist savaşın da ancak işçilerin mücadelesiyle önüne geçilebileceği vurgusu yapıldı. Açıklama şu sözlerle son buldu: “Ortadoğu’daki savaşı ve mezhep kavgalarını ancak ve ancak örgütlü işçilerin mücadelesi durdurabilir. Eğer işçiler tüm bölgede örgütlenip kardeşlik temelinde bir araya gelebilirse, egemenleri iktidardan indirip savaşa da son verebilirler. Ortadoğu’daki tüm ülkelerin işçileri, artık yeter diyerek iktidarı ele almak için örgütlenmelidirler. İşçilerin iktidarı kurulduğunda, ezilen Filistin ve Kürt halkı başta olmak üzere tüm halklar özgürlüklerine kavuşacaktır. Tüm mezhepler ve inançlara özgürlük sağlanacak, her kesim kendi inancını özgürce yaşayabilecektir. Tüm bölgede barış ve kardeşlik egemen olacaktır.”

Açıklamanın ardından eylem sloganlarla son buldu.

28 Ağustos 2014