Navigation

You are here

Sarıgazi’de IŞİD’in Kobanê Saldırısı Protesto Edildi

Sarıgazi’de katliamcı IŞİD çetesinin 15 Eylülden bu yana Kobanê’de Kürt halkına yönelik saldırıları bir yürüyüş ve basın açıklamasıyla protesto edildi. Halkların Demokratik Partisi Sarıgazi ilçe örgütünün çağrısıyla yapılan yürüyüşe derneğimiz UİD-DER, Partizan, DHF, AKA-DER, ESP ve EMEP katıldı. HDP ilçe örgütünün önünden başlayan yürüyüş, Demokrasi Caddesi’nde sonlandı ve burada bir basın açıklaması yapıldı. Yürüyüş boyunca “Katil IŞİD İşbirlikçi AKP”, “Yaşasın Halkların Kardeşliği”, “Yaşasın Devrimci Dayanışma”, “Biji Berxwedana Kobanê!” sloganları atıldı. IŞİD ve onu desteleyen güçler protesto edildi.

Basın açıklamasında, emperyalist güçlerin Suriye ve Irak’ta oluşmasına neden oldukları insanlık düşmanı katiller çetesi IŞİD’in, Şengal’den sonra Kobane’de de Kürt halkına saldırdığı ifade edildi. AKP hükümetinin 2 yıldan bu yana ağzından düşürmediği çözüm sürecini Kürt düşmanlığı temelinde IŞİD ile işbirliği yaparak bizzat kendi eliyle sonlandırmış olduğu vurgulandı. AKP’nin halklar arasında kin ve düşmanlığa neden olabilecek kirli politikalardan vazgeçmesi ve halkların Kobanê’ye yardım etmesinin önündeki engellerin kaldırması gerektiği belirtildi. Son olarak Rojava ve Kobanê halklarıyla dayanışma çağrısında bulunuldu.

Ortadoğu’da halklar yıllardır kan ağlıyor. Emperyalist-kapitalist savaşın yarattığı çürümenin ortaya çıkardığı çeteler, katliam yapıyor, emperyalist-kapitalist güçler onları kendi çıkarları için kullanıyorlar.  El Kaidesi, El Nusrası, IŞİD’i hepsi kanlı katliamcı örgütlerdir. AKP hükümeti de emperyalist emelleri için IŞİD’i desteklemektedir. Emperyalistler dünyaya barış değil savaş getiriyorlar. Gerçek barış işçilerin mücadelesiyle ve hakların kardeşliğiyle örülecektir.

Kobanê Halkı Yalnız Değildir!

1 Ekim 2014