Navigation

You are here

Sarıgazi’de Sefalet Ücretine Hayır Yürüyüşü

21 Aralık pazar günü Sarıgazi’de “Askeri Ücret Köleliğini Kabul Etmiyoruz, İnsanca Yaşanabilir Vergiden Muaf Asgari Ücret İstiyoruz!” talebiyle bir yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirildi. Yürüyüşe AKA-DER, BDSP, DDSB, EMEP, ESP, İşçilerin Birliği Derneği, Partizan ve mücadele örgütümüz UİD-DER katıldı. Yürüyüş boyunca “Zafer Direnen Emekçinin Olacak”, “Yaşasın Sınıf Dayanışması”, “Asgari Ücret Vergi Dışı Bırakılsın”, “Savaşa Değil Eğitime Bütçe” sloganları atıldı.

Yürüyüş sonunda yapılan basın açıklamasında bütçeden işçi ve emekçilere pay ayrılmadığı, patronların ve hükümetin 2015 yılı için asgari ücrete 3+3 zam yapmayı planladığı, asgari ücrete yapılacak zammı belirlerken patronları koruduğu, asgari ücrete yapılacak bu zammın işçiler için bir sefalet ücreti olduğu, güvencesizleştirme politikaları ve taşeronlaştırmanın pervasızca uygulandığı çalışma koşullarında işçi ve emekçilerin her gün daha fazla sömürüye maruz kaldığı ve bunun sonucunda işçilerin iş cinayetlerinde hayatlarını kaybettiği belirtildi.

Ayrıca patronların güvencesizleştirme, taşeronlaştırma ve sendikasızlaştırma politikalarına karşı şu an Ülker’de, Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nde, Nestle’de, Zonguldak’ta ve daha birçok yerde işçilerin direnişlerle cevap verdiği de basın açıklamasında yer aldı.

İşçileri açlık ve yoksulluk koşullarında yaşamaya mahkûm eden egemenler, utanmadan kendilerine 1000 odalı saraylar yaptırıyorlar. Gerçek ihtiyaçları karşılayacak bir ücreti ancak biz işçiler mücadele edersek alabiliriz. Biz işçilere asgari ücreti reva gören patronlar sınıfına ve hükümetlerine karşı verilecek en iyi cevap örgütlü mücadeleyi yükseltmektir.

22 Aralık 2014