Navigation

You are here

Grev Yasağına Karşı Tuzla’da Yürüyüş ve Basın Açıklaması

AKP iktidarı boyunca işçiler, defalarca grev ertelemeleri adı altında fiili yasaklamalarla karşılaştılar. Son olarak 30 Ocakta AKP hükümeti, Birleşik Metal-İş üyesi metal işçilerinin grevini “60 gün süre ile ertelediğini” açıkladı. AKP hükümeti, metal işçilerinin grevini yasaklayarak MESS patronlarının arzusunu yerine getirdi. AKP ve MESS patronları metal işçilerinin mücadelesinin önüne geçmeye çalışsalar da işçiler mücadelede kararlı olduklarını gösteriyorlar. Metal işçilerinin yanında yer alan mücadele örgütümüz UİD-DER, pek çok bölgede grev yasaklarını protesto yürüyüşleri ve basın açıklamaları gerçekleştirmeye devam ediyor.

15 Şubatta Tuzla-Aydınlı’da gerçekleştirilen yürüyüş ve basın açıklaması ile metal işçilerinin öfkesi Aydınlı’daki işçi ve emekçilere taşındı. Yürüyüşe daha önce grev deneyimi yaşamış Kimberly Clark işçilerinin yanı sıra pek çok sektörden işçi katıldı. Aydınlı merkeze kadar gerçekleştirilen yürüyüşte sloganlarla AKP hükümeti ve MESS protesto edildi. “Sendikal, Siyasal Yasaklara Son”, “Grev Haktır, Yasaklanamaz”, “Fabrikalar MESS’e Mezar Olacak” sloganlarını öfkeyle ve güçlü bir şekilde haykırıldı. Yürüyüş boyunca işçi ve emekçilerin alın terine el koyan patronlar sınıfına karşı mücadele çağrısı yapıldı. Mahalleli emekçiler camlara çıkıp alkışlarla yürüyüşümüzü destekledi. Aydınlı merkezde gerçekleştirilen basın açıklaması ile AKP’nin patronların önündeki engelleri bir bir kaldırdığına dikkat çekildi: “AKP’nin ve patronların işçi haklarına yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Saldırılarla dolu torba yasalar, işçiliği daha da ucuzlatmak için çıkarılan paketler, taşeronlaştırma, iş kazaları, sefalet ücreti dayatmaları almış başını gidiyor.”

Açıklamada, ayrıca MESS patronları ve AKP’nin, haksızlıklara başkaldıran işçileri engellemek istediği ancak işçilerin bu baskılara boyun eğmediği vurgulandı: “Birleşik Metal-İş’e üye işçilerin çalıştığı o devasa fabrikalar yılda 2 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Ancak o fabrikalarda işçilerin ortalama ücreti açlık sınırının altında kalıyor. O fabrikalarda işçiler iş kazalarında sakat kalıyor, can veriyor. O fabrikalarda işçiler bitap düşünceye kadar çalışıyor. Ama ne sefaletten kurtulabiliyorlar ne de gelecek kaygısından. İşte MESS patronları ve AKP, işçilerin bu haksızlıklara başkaldırmasını engellemek istiyor. İşçilerin hak arama bilincini, sınıf bilincini köreltebileceğini hayal ediyor, mücadeleyi engelleyebileceğini zannediyor. Sermaye sınıfı işçilerin silkinip, öfkelerini kuşanıp, tek yumruk olup hak istemesine tahammül edemiyor. Rahat rahat sömürebileceği itaatkâr, kanaatkâr işçiler istiyor. O nedenle sendikal hakları ayaklar altına alıyor. Grev yapmayı fiilen yasak hale getiriyor.”

Açıklamada, sendikal, siyasal yasaklara, işçi düşmanı AKP’ye, MESS’e karşı mücadeleyi birlikte büyütme çağrısı yapıldı: “Metal işçileri, grev hakkı başta olmak üzere tüm hakları için mücadele ediyor. Biz Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği olarak metal işçilerinin mücadelesini mücadelemiz biliyor, bu mücadeleye omuz veriyoruz. Sendikal, siyasal yasaklara, işçi düşmanı AKP’ye, MESS’e karşı mücadeleyi birlikte büyütelim. İşçilerin birliğini örmek, sınıf dayanışmasını güçlendirmek için her işyerinde örgütlenelim.”

Japonya’dan Doro-Çiba Sendikasının UİD-DER aracılığıyla UİD-DER’li işçilere ve metal işçilerine gönderdiği dayanışma mesajının da okunduğu eylem, sloganlarla sona erdi.

16 Şubat 2015